SBM3 Sabit Mantar Bariyer | White Rose - Güçlü Engel, Güvenli Geçit

SBM3 Sabit Mantar Bariyer | White Rose - Güçlü Engel, Güvenli Geçit

SBM3 Sabit Mantar Bariyer

Dayanıklılığı İngilitere'de Yapılan IWA 14 Çarpışma Testiyle Kanıtlanmış Sabit Mantar Bariyer.