Tank Kompakt Kendinden Üniteli Mantar Bariyer | White Rose - Güçlü Engel, Güvenli Geçit

Tank Kompakt Kendinden Üniteli Mantar Bariyer | White Rose - Güçlü Engel, Güvenli Geçit

Tank Kompakt Kendinden Üniteli Mantar Bariyer

Modern tasarım ve sağlam mantar bariyer sistemleri

Bütünleşmiş Tasarım

 Diğer mantar bariyer sistemlerine göre kontrol sistemi kendi içerisinde entegre edildiğinden dolayı ünite kabininin dışarıda bulunmasını engellemekte ve bu sayede görsel kirliliği ortadan kaldırmaktadır.